Ekonomi Ceza Hukuku

Ekonomi Ceza Hukuku, ceza hukukunun bir parçasıdır ve ekonomiyle bağlantılı olarak işlenilen suçların cezalandırılmasını konu alır.

Bu hukuk dalının yasal tanımı yoktur, fakat şirketlerce yada başka ekonomik kuruluşlar tarafından (StGB) Alman Ceza Hukukuna aykırı bir şekilde işlenen suçlar ve çeşitli cezai fiileri düzenleyen yasalarda (Vergi Hukuku, Patent Hukuku ve Tescil ve Telif Hakkı) yeralan fiilerin işletmeler aleyhine işlenmesi Ekonomi Ceza Hukukunun konusuna girer.

Mahkemeler Kuruluş Yasası 74. Madde c fıkrasında belirlenen bu tarz suçlar, Asliye Ceza Mahkemelerinin özel bir mahkemesinde görülür.

Bu gibi davalar, senelere dayanan detaylı araştırma, firma belgelerinin tamamının incelenmesi, firma çalışanlarının soruşturulması v.s. gibi özel araştırma işlemlerini gerektirmektedir

İstatistiksel açıdan bakıldığında, Almanya´ da işlenen bu tür ekonomik cezai fiiler sadece küçük bir bölümü teşkil etsede, çoğunlukla sorumluluk sahibi kişilerle ve politikacılarla rüşvetle bağlantılı olduğundan, büyük önem taşır.

Bu konulara ait bazı kişilerin kurban seçilerek öne sürülerek, kaydırılan karların çoktan‚ kaybolduğunu unutmamak gerekir.

Flow Tex Skandalı, Mannesmann hadisesi yada Amerikan ENRON firmasının iflas etmesi gibi örneklerin bu tür ekonomik suçların ekonomiye ne kadar büyük ölçüde tesir ettiklerini gösterdiğinden, bu daldaki olaylarda titiz danışma ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de