Işletme konseyi hukuku

Calıştığınız işletmede bir işletme konseyi varsa, işletme konseyi yasası işletme konseyi ile işveren arasındaki ortak çalışmayı düzenler. Işletme konseyinin bütün bir işletmede çalışan işcilerin temsilcisi olarak işverene karşı geniş yetkileri bulunmaktadır. Bu hakların içinde danışma hakkı ve bilgilendirme hakkı, yani işveren tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilme hakkı, ve belli konuları işverenle görüşmeyi saymak gerekir.
Bunun dışında konseyin belirli personel konularını işletme konseyinin onaylaması ve belirli tedbirlerde ortak karar alma hakkı doğmaktadır.

Işletme konseyinin çalışması esas olarak işci ve işveren arasında çıkarların dengelenmesi olarak ortaya çıkar, bunun nedeni işveren ve işci konseyi arasındaki uyumlu bir işbirliği işletme organizasyonu ve işletmenin hayatta kalabilmesi için vazgeçilmez bir nitelik gösterir. Buna rağmenişletme konseyi ve işveren arasında sorun çikarsa, bu sorun mahkeme önünde çözülecektir. Burada önemli olan sadece uzmanlık birine sahip olmak değil, bunun yanında her iki tarafın da makul bir noktaya gelmesinde ölçülü davranacak birine ihtiyaç vardır.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de