İmar Hukuku

Yardımlarımız imar izninin alınmasından başlayarak, mimarlık, inşaat şirketi ve yapı ustalarıyla anlaşmalarının düzenlenmesine kadar sürer. Bunun yanısıra size garanti edilen hizmetlerin karşılığını almanızda veya haksız talep edilen ek ödemelerde sizleri temsil ederek haklarınızı koruruz. Her türlü inşaat konularında, ister işi veren olun, ister yapı ustası, isterse de projenin yönlendiricisi, asıl yüklenici yada taşoron olun, her konuda sizlere detaylı bilgiler vererek refakat ederiz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de