İş Hukuku

İş Hukuku artan işsizlikle birlikte önem kazanmaktadır. İyi bir çalışma ortamını sağlamak için problemlerin oluşumundan önce devreye girerek, işveren ve işçi arasında yapılacak her türlü sözleşmelerde, ister işe giriş anlaşmaları, ister çalışma sözleşmeleri olsun, her iki tarafın çıkarlarının korunmasını temin ederiz. Şirketlerin ve çalışanlarının iş hukukunun öngördüğü haklarını ve beklentilerini koruyarak, işten çıkarılma, annelik koruma süresi (Mutterschutz) gibi soruların yanı sıra, işçi temsilcilerinin vazifeleri konusu, tazminat, işçi sendikalarına üyelik, rasyonalizasyon ( tenkisat ) ve mobbing gibi konularda da destek veririz.

İşyeri anlaşmalarının, işten çıkartılmalarda veya sosyal planların yapılmasında ve uygulamasıda müşterek haklarınızın korunmasını sağlarız. Sizleri hem iş hukuku kapsamında vereceğiniz kararlar doğrultusunda, hem de bu husustaki davalarda temsil ederiz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de