Medya Hukuku

Hukuk büromuzun ağırlıklı olarak çalıştığı alan medya hukukudur. Henüz çok yeni olan bu hukuk dalı Basın Hukukuyla yakinen iç içedir. 80li yıllarda hızlı bir şekilde gelişen kablolu ve uydu yayınlar, cep telefonları ve internet gibi yayın teknikleriyle ortaya çıkan dava konuları, halihazırdaki bilinen basın ve film haklarıyla örtüşememektedir.

Bu yeni medya durumlarına reaksiyon olarak yeni kanunlar gerekliydi.

Medya Hukukuna, Eyalet Basın ve Radyo Hukuku, Devlet Radyo Sözleşmeleri, Medya Hizmetleri Anlaşmaları v.s. gibi medyaya yakindan ilgilendiren hükümler dahildir. Fakat bu hukuk dalı içine dahil olmayan, fakat onun genel hukuk çerçevesinde bulunan bazı hukuk konuları da, mesela Kişilik Hakkı, Basın Özgürlüğü, Telif ve Fikri Haklar, Gençleri Koruma Hakkı, Basin- Yayım Hukuku, Musiki Hukuku, İnternet Hukuku veya Ünvan Hakkı gibi hukuk dallarıda, dikkate alınmalıdır.

Medya Hukuku ile bir çok alanda karşılaşırız, mesela kendi sayfanızı düzenlerken, internetten mal alış verişinde bulunurken, belirli hizmetlerden yararlanıldığında hizmet bedeli ödenmesinde, reklamlarda. Günümüzde artık internet, hemen hemen herkes tarafından kullanılmakta, ister şahsi ister ticari olsun, ister medyayla alakalı olsun, internet her alana girmekte, fakat çoğu kez bilinçsizce kullanılmaktadır.

Medya Hukukunun şirketlere sunduğu tüm problem ve seçenekler hakkında sizlere detaylı bilgi verir, gerektiğinde danışmanlık hizmetleri verir ve refakat ederiz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de

Go back