Sosyal Güvenlik Hukuku

Federal Almanya modern bir sosyal haklar/insan hakları devletidir. Bu husus Alman Anayasasının md. 20 fıkra 1 gereğince teminat altına alınmıştır. Bu devlet prensipleri Sosyal Haklar Hukuku, adı altında gerçekleşmektedir.

Sosyal Haklar çeşitli kanun maddelerinde düzenlenmiştir, diğer birçok başka hukuk alanları ile de örtüşür ve kesişir.

Bu aşamada Sosyal Haklar 3 ana bölüme ayrılır:

  1. Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı
  2. Sosyal Güvenlik Hakkı (Çocuk Parası, Bedensel ya da Zihinsel Özürlülerin Hakları, Mesleki Eğitim Hakkı v.s.)
  3. Sosyal Sigorta (mesleğin devamlılığını sağlayan tedbirler dahil)

Bu unsurlar Sosyal Hakların temel olarak Alman Sosyal Haklar Kanununun SGB I-XII bölümlerinde standartlaştırılmıştır. Bunun dışında da savaştan zarar görenlere yardım yasası, mağdurların tazminat yasası, nafaka yasası, mesleki eğitim, çıraklık teşvik yasası ve daha birçoğu bu hukukun geniş dallarındandır.

Sosyal Hakların büyük öneminden dolayı, talepler, haklar ve yükümlülükler için özel bir yargı yolu bulunmaktadır, çünkü böyle davalar Sosyal Yargı hükümlerine tabidirler.( Sosyal Yargı Kanunu SGG)

Sosyal Haklar herkese, hayatın belirli safhalarında her halükarda asgari geçimini sağlaması için (çoğunlukla maddi) taleplerinin edinilebilme hakkını tanır.

Bunun içindir ki, zor hayat şartlarında bulunan hak sahibinin, şayet sosyal yardıma ihtiyacı var ise, itinalı ve uygun bir şekilde bu haklarını elde etmelerine yardımcı oluruz.

Müvekkillerimizin kısmen karmaşık olan maddi yardım taleplerinin başvurularında da onlara destek veririz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de