İdare Hukuku

İdare Hukuku Kamu Hukukunun bir dalı olarak, devlet ile halkın ve idari kurumların arasındaki ilişkileri düzenler. İdare Hukuku Genel İdare Hukuku ve Özel İdare Hukuku olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Bu hukuk dalının davaları İdari Mahkemelerce görülür.

Kanunun önceliliği: Alman Anayasası md. 20 III e göre hiç bir idari işlem kanuna aykırı olamaz.

  1. Bu hukuk dalının üç temel anayasal kuralı vardır:
  2. Yasal Dayanak: Alman Anayasası md. 20 I, II e göre, hiç bir idari işlem yasal temeli olmadan yapılamaz.
  3. Oranlılık ilkesi: Bireyin haklarına müdahale niteliği taşıyan her idari işlem veya eylemin orantılı olması gerekmektedir.

İdare Hukuku idari kurumların, işlem biçimleri ve bunun icrasını düzenler; buna karşılık özel idare hukuku da genel alanları içerdiğinden bu iki dalda kesişmeler olabilmektedir. Özel İdare Hukukunun dalları: Polis Hukuku, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hukuku, Trafik Hukuku, İmar Hukuku, Belediye Hukuku, Sanayi Hukuku, Çevre Hukuku, Sular Hukuku ve Atık yönetmeliği, Eğitim Hukuku, Salgın Hastalıklardan Korunma v.s.

Çoğu zaman vatandaş İdare Hukuku ile ancak yaptırmak istediği bir inşaatın izin belgesine gereksinim duyduğunda muhatap olur.

Şayet izin belgesi gerektirecek bir işleme maruz kalacaksanız, yada idareden bir ihtar gelecek olur ve yardıma ihtiyaç duyacaksanız, lütfen bize başvurunuz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de