Ekonomi Hukuku

Kamusal Ekonomi Hukuku, özellikle Anayasa´nın belirlediği temel ekonomik düzen ve ekonomik alandaki katılımcıların devletle hukuki ilişkilerini tanzim eder. Bu dalda devlet, bilhassa teşvik edici, idareci ve düzenleyici olmasıyla büyük rol oynamaktadır.

Ekonomi Özel Hukuku imalatçı, tüccar ve müşteri arasındaki hizmet ve malın değiş tokuşuna yakından etki eder.

Bu karmaşık hukuk dalının en önemli düzenlemeleri Alman Medeni Kanununda, Alman Ticaret Kanununda (HGB), Alman Limited Şirketler Hukukunda ve Hisse Senetleri Kanunlarında bulunmaktadır. Fakat Alman Anayasasının 12., 14., 15., ve 74, maddelerinde de ekonominin ana hatları gösterilmektedir.

Bu hususta unutulmaması gereken bir nokta, ekonominin düzenlenmesinde ve icraatındaki işlevlerin, Avrupa Birliğinin sübvansiyon, maddi yardım, dahili ticaret yada yeni toplum formlarının kabulüyle ilgili kanuni şartların ve kuralların artışının önemidir.

Şirket yada prodüktör olarak devletin tertiplerine maruz kaldıysanız, yada tüccar veya tüketici olarak bazı sorularınız varsa bize başvurunuz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de