Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku gayrimenkuldeki birçok dairelerin içinden tek bir dairenin hususi biçimlendirilmiş şeklini tarif eder.

Yasanın çıkış noktası: Medeni Kanun ana gayrimenkulün üzerindeki arsa ile bina arasındaki sorunları nazarı dikkate almaz.

Fakat 19. yüzyıldan beri gayrimenkul alımındaki artışa yükselmesine ayak uydurabilmek ve bütün mülkün tamamını almadan, bu bütünün içinden sadece bir daireye sahip olabilme imkanının sağlanabilmesi için, Kat Mülkiyeti Yasası (WEG) yürürlülüğe konulmuştur.

Esas olan bir arsanın üzerine inşa edilen bir binanın arsa paylarının bağımsız bölümlerine ayrılması ve bu bütünden tek bir daireye sahip olabilmek hususunun sağlanmasıdır. ( Kat irtifakı / Özel mülk). Çoğu zaman bu özel mülkiyet her malike özel kullanım hakları tanır; mesela arabaların park yerleri, binanın çamaşırhanesi, apartmanın boşluğu, merdivenleri veya asansörü gibi. Bu gibi özel yerlerin bağımsız olarak ele alınması, onların bakımı, onarımı ve buralara yapılacak masrafların ayrıca hesaplanması için önemlidir.

Kat malikleri bütünüyle müşterek kat maliklerini oluştururlar.

Böyle ortamlarda birçok malik bir arada yaşadıklarından, buraya belirli kurallar konulması gerekmektedir. Bu müşterek ‘yönetmelik kuralları’ kat malikler toplantısında kararlaştırılır, yürürlüğe sokularak uygulanır. Büyük apartmanlara binanın sorunlarıyla ilgilenmesi için bir yönetici seçilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu koyduğu hükümleriyle, ihtiyat akçesi, onarım giderleri, apartmanın yönetimi için çıkan sorunları gibi detaylı sorunları çözebilmek için cevap sunar.

Yinede taraflar arasında bazı can sıkıcı sürtüşmeler çıkabilir.

Bu sürtüşmelerin en önde gelenleri, yeşilliklerin üzerinde oynayan çocuklar, gürültü yapan komşular, bisikletlerin veya çocuk pusetlerinin apartman boşluğuna bırakılması, park yerlerinin haksız yere kullanılması, evcil hayvanların edinilmesi v.s gibi unsurlar teşkil eder.

Böyle sürtüşmelerin oluşmamasını sağlamak, uyumlu bir beraberlik yaşanabilmesi için sizleri

bilgilendirmek ve aydınlatmak, bizlerin görevidir.

Yönetim toplantısının uygun bir biçimde uygulanması için, yönetim kurallarının tanımlanmasında, belirli anlaşmaların yapılmasında ve hukuki soruların yanıtlanmasında gerekli bilgileri vererek, sizlere yardımcı oluruz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de