Sigorta Hukuku

Günlük hayatımızda sigortasız bir yaşam artık düşünülemez. Sigorta Hukuku bir bireyin, eşyanın yada malın zarar görmesi gibi durumlarda devreye girer. Son zamanlarda büyük doğal afetlerin sıklığından dolayı sigorta ile garanti altına alınma gereksinimi önem kazanmıştır.

Sigorta Hukukunun önemli esasları Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda (VVG) bulunmaktadır ve sigortalıyla sigortacının haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Çoğunlukla sorun ,sigortanın ödeme yükümlülüğü olup olmamasında ortaya çıkar. Bu sürecin başlamasında bilirkişi tayin edilir. Uzmanların bir çoğu, bildirilen zararların yüzde 50 sinin gerçek dışı olması nedeniyle, bu taleplerin dolandırıcılığa girdiğini vurgulamaktadırlar.

Sosyal Sigorta, Trafik / Kaza Sigortası, bazı Meslek Mesuliyet Sigortaları gibi sigortalar zorunludurlar; Hayat Sigortası, Seyahat, Eşya Sigortası gibi sigorta tipleri de isteğe bağlıdırlar. Her geçen gün dahada önem kazanmakta olan hukuk sigortası (avukatlık sigortası) da isteğe bağlı ek bir sigorta şekli olarak, hem kasko hem de sigortalının katılma payı ile düzenlenebilir.

Sigorta sahiplerine, hem haklarının bildirilmesinde, hemde zararın tazmininde yardım eder, sigorta şirketleri tarafından yapılacak haksız zorlamalara mani oluruz.

Uzman

Macit Karaahmetoğlu

Avukat

Macit Karaahmetoğlu

Basin ve Fikri eserler
Hukuku Uzman Avukatı

Details

Peter Horrig

Avukat

Peter Horrig

Iş Hukuku Uzman Avukatı

Details

Evgenij V. Usarov

Avukat

Evgenij V. Usarov

Details

Dr. Dr. (Univ. Istanbul) Altan Heper

Avukat

Dr. Dr. Altan Heper

yabancı uyruklu Avukat
olarak kayıtlıdır

Details

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Avukat

Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch

Ceza Hukuku Uzman Avukatı

Details

Nuran Yılmaz

Avukat

Nuran Yılmaz

 

Details

Malice Seferi

Avukat

Malice Seferi

 

Details

Temas:
Tel.: +49 (0)7156 - 4 35 90
E-Mail:contact@k-kanzlei.de